Dự án đã thực hiện

Lĩnh vực đầu tư

Thiết bị bể bơi

Hiện nay HVC đang là công ty phân phối các thiết bị bể bơi của các hãng lớn của Châu Âu tại Việt Nam

Thiết bị xử lý nước

Hiện nay HVC đang là công ty phân phối các thiết bị bể bơi của các hãng lớn của Châu Âu tại Việt Nam

Thiết bị sân trượt băng nghệ thuật

Thiết bị sân trượt băng nghệ thuật

Thiết bị xử lý nước thải

Thiết bị xử lý nước thải

Thiết bị thuỷ cung

Thiết bị thuỷ cung

Các thiết bị xử lý nước khác

Các thiết bị xử lý nước khác